Jou Ultimate Pa-reis oppad in Stellenbosch

posted in: BLOG | 0

‘n Kursus vir pa’s en voogde sal vanaf volgende week na die plaaslike gemeenskap uitreik. 

Met Jou Ultimate Reis (RealDeal) en The World Needs a Father (Cassie Carstens) as handleidings, sal kursusgangers meer leer oor die rol van ‘n pa asook hoe om ‘n hart te ontwikkel vir die mense rondom hulle as rolmodelle van hoop en liefde.

Die basis van die kursus sal ‘n helder prentjie skets rondom identiteit en destiny vir ’n lewensveranderende reis. Die doel is om elkeen toe te rus om ‘n positiewe rol te speel deur leiding te neem in die huishouding en ’n verskil te maak in die gemeenskap.

“Die persoon op aarde met by verre die grootste invloed op jou lewe is jou pa of die afwesigheid van ‘n pa,” sê Leon Rossouw, ‘n pa van Stellenbosch wie die kursus gaan aanbied. Dit is juis die dinge rondom vaderliefde en die wete van wie jou pa is wat hy sterk op die hart voel om te deel.

‘n Inligtingsessie sal aangebied word op Donderdagaand, 10 Maart om 19:00 by Pieter Langeveldt Primêr te Cloetesville. Godwin Groenewald sal ook sy getuienis lewer oor vergifnis teenoor ‘n gewelddadige vader-figuur. Verdere besonderhede kan by die skool verkry word.

Die kursus sal vandaar weekliks in gratis 80-minute sessies geskied tot aan die einde van 2016. Alle belangstellendes is welkom.

Leave a Reply